Дэлхий нийтээр хөдөө аж ахуйн салбарын залууст тулгамдаж буй зургаан асуудал

2020-10-02    756

Дэлхий даяар ХАА салбарын залууст тулгамдаж буй асуудлууд

Дэлхийн 1.2 тэрбум залуусын 88 хувь нь хөгжиж буй орнуудад амьдарч байна.

Дэлхийн залуучуудын тоо өсөх төлөвтэй байгаа ч залуу эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, ялангуяа хөгжиж буй орнуудад эдийн засаг зогсонги хөдөө орон нутагт амьдардаг залууст х эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт, бизнес эрхлэх боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Орон нутгийн залуучуудын дийлэнх нь албан бус эдийн засагт гэр бүлдээ ажиллах, амьжиргаагаа залгуулсан фермерүүд, өрхийн бичил бизнес эрхлэгчид эсвэл мэргэжлийн бус ажилчид  хэлбэрээр хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

ХАА салбарын залууст тулгамдаж буй асуудлууд

Дэлхийн залуучуудын тоо өсөх төлөвтэй байгаа ч хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг зогсонги хөдөө нутагт амьдардаг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, бизнес эрхлэх боломж хязгаарлагдмал, цалин бага, чанар муутай хэвээр байна. Дэлхийн хэмжээнд хийгдсэн судалгаагаар хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж буй орон нутгийн залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдалд сөргөөр нөлөөлөх зургаан бэрхшээлийг тодорхойлжээ.

1) Залуусын мэдлэг, мэдээлэл, боловсролын хангалтгүй хүртээмж нь тэдний бүтээмж, ур чадвар олж авах боломжыг хязгаарлаж байна.

2) Залуус газартай болох, газар түрээслэх хөрөнгө байхгүйгээс газар эзэмших боломж хязгаарлагдмал  байна. Мөн өв хөрөнгийн хууль болон ёс заншлын дагуу залуу эмэгтэйчүүдэд газар шилжүүлэх нь ярвигтай болдог.

3) Санхүүгийн үйлчилгээний  хүртээмж муу байх.  Залууст барьцаа хөрөнгө, санхүүгийн боловсрол дутмаг байдгаас болж ихэнх санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэгчид тэдэнд үйлчилгээгээ үзүүлэхээс татгалздаг.

4) Залууст ногоон ажлын байр олж авах нь хэцүү байна.

Ногоон эдийн засагт шинэ ажлын байр олж авах ур чадвар дутагдсанаас (жишээ нь сэргээгдэх эх үүсвэрээс эрчим хүч үйлдвэрлэх) эсвэл одоо байгаа ажлын байрыг "ногоон" болгох ажилд оролцох чадваргүйгээс (жишээ нь байгаль орчинд ээлтэй хүнсний үйлдвэрлэл) залуу хүмүүст ногоон ажлын байр бий болгоход хэцүү. тухайлбал органик газар тариалан, бордоо, тариалан эрхлэлт).

5) Залуучуудын зах зээлд нэвтрэх боломж хязгаарлагдмал байгаа нь супермаркетуудын олон улсын нөлөө улам бүр нэмэгдэж, нийлүүлэлтийн сүлжээнүүдийн хатуу стандартууд улам бүр хэцүү болж байна. Зах зээлд нэвтрэх энэ хязгаарлагдмал байдал нь хувийн хэвшлийн залуучуудын оролцоо хязгаарлагдмал, өөрсдийн үйлдвэрлэгч байгууллагад бүтэц зохион байгуулалтад орох, эсвэл холимог зэрэгт хамрагдах боломжтой байхтай холбоотой юм. Нэмж дурдахад хөгжиж буй орнуудын залуу эмэгтэйчүүд зах зээлд нэвтрэхэд бэрхшээлүүд тулгарч байгаа ба зарим тохиолдолд тэдний чөлөөтэй явах эрх чөлөө нь соёлын хэм хэмжээгээр хязгаарлагддагтай холбоотой юм.

6) Залуучуудын нийгэм, бодлогын харилцаанд хязгаарлагдмал оролцоо. Ихэнх тохиолдолд улс орны бодлого гаргах үйл явцад залуу хүмүүсийн төлөөлөл уригддаггүй тул тэдний цогц, олон талт хэрэгцээг хангаж чаддаггүй.

Эдгээр зургаан үндсэн асуудлыг шийдвэрлэх нь хөдөө аж ахуйн салбарт залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, эцсийн дүндээ энэхүү өсөн нэмэгдэж буй хүн ам зүйн өгөөж, боломжыг ашиглахад чухал юм. Ялангуяа хөгжиж буй орнуудад залуучуудын хамтын ажиллагааг хөдөө аж ахуйд татан оролцуулах нь хөгширч буй салбарыг залуужуулахын зэрэгцээ залуучууд болон насанд хүрэгчдийн дунд өргөн тархсан хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах боломжтой юм.

Сэтгэгдэл
anu2020-10-14 15:54203.169.48.34
heregtei medeell bn
2020 © Youth of Mongolia . ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.     Үйлчилгээний нөхцөл