Хөрсний үржил шим, бордоо, бордох технологийн гарын авлага

2020-10-02    608

Уг гарын авлага тариаланчдад ашиглаж буй талбайнхаа хөрсний үржил шим, шинж чанар, шим тэжээлийн бодисын хангамжийг тодорхойлох, хөрсний дээжийг шинжилгээнд хэрхэн бэлтгэж өгөх, шинжилгээний дүнг ашиглан бордох тун нормыг хэрхэн тооцох зэрэг практик зөвлөмжийг энгийн байдлаар тайлбарласан нь үр дүнтэй болжээ. Уг гарын авлагыг энд дарж үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл
2020 © Youth of Mongolia . ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.     Үйлчилгээний нөхцөл