П.Нэргүй

Манай сумыхан бэлчээрээ сэлгээтэй ашиглах, малаа эдийн засгийн эргэлтэд оруулахаар хамтран ажиллаж байна. Гэсэн хэдий ч бэлчээрийн дотойтол гол бэрхшээл учраас youth.mn сайтаар дамжуулж дээд шатны байгууллагад хүргэхийг хүсэж байна. 

2020 © Youth of Mongolia . ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.     Үйлчилгээний нөхцөл